Rainer Maria Rilke

Księgozbiór

Najważniejsze utwory Rilkego w wersji oryginalnej oraz wybór przekładów na język polski. Fragmenty obszernej epistolografii oraz bibliografia.

Księga godzinDas Stunden-Buch

Schmargendorf 1899, Westerwede 1901, Viareggio 1903.
Redakcja manuskryptu: 24 kwietnia – 16 maja 1905 roku.
Wydanie książkowe: Boże Narodzenie 1905 roku.

Księga obrazówDas Buch der Bilder

Wydanie pierwsze: lipiec 1902 roku (utwory z lat 1898–1901).
Wydanie drugie: grudzień 1906 roku (rozszerzone o utwory z lat 1902–1906).
Ukończenie manuskryptu: 12 czerwca 1906 roku.
Ostateczna redakcja tekstu dla wydania piątego: rok 1913.

Nowe wierszeNeue Gedichte

Paryż 1903–1907.
Ukończenie manuskryptu: 25 lipca 1907 roku.
Wydanie książkowe: połowa grudnia 1907 roku.

Nowych wierszy część wtóraDer Neuen Gedichte anderer Teil

Paryż, 31 lipca 1907 – 2 sierpnia 1908 roku.
Ukończenie manuskryptu: 17 sierpnia 1908 roku.
Wydanie książkowe: początek listopada 1908 roku.

Requiem

Paryż, październik – listopad 1908 roku.
Pamięci przyjaciółki: 31 października – 2 listopada 1908 roku.
Pamięci Wolfa hr. von Kalckreuth: 4 i 5 listopada 1908 roku.
Wydanie książkowe: maj 1909 roku.

Życie MariiDas Marien-Leben

Duino, pomiędzy 15 i 23 stycznia 1912 roku.
Wydanie książkowe: początek czerwca 1913 roku, w serii Insel-Bücherei nr 43.

Elegie duinejskieDuineser Elegien

Duino 1912, Paryż 1913, Monachium 1915, Château de Muzot 1922.
Początek redakcji: połowa stycznia 1912 roku na zamku Duino.
Ukończenie utworu: pomiędzy 7 i 14 lutego 1922 roku w Château de Muzot.
Redakcja Elegii pierwszej i drugiej: styczeń – luty 1912 roku; Elegii trzeciej: koniec 1913 roku w Paryżu; Elegii czwartej: koniec 1915 roku w Monachium.
Pierwsze redakcje Elegii szóstej i dziesiątej powstały w latach 1912–1913.
Ukończenie ostatecznej redakcji manuskryptu: koniec lutego 1922 roku w Château de Muzot.
Pierwodruk: czerwiec 1923 roku.
Wydanie książkowe: październik 1923 roku.

Sonety do OrfeuszaDie Sonette an Orpheus

Château de Muzot, pomiędzy 2 i 23 lutego 1922 roku.
Wydanie książkowe: koniec marca 1923 roku.

Wiersze rozproszoneVerstreute Gedichte

Wiersze rozproszone i ze spuścizny z lat 1906–1926.

Ofiary dla LarówLarenopfer

Wydanie pierwsze: Boże Narodzenie 1895 roku (datowane 1896) w praskim wydawnictwie Dominicusa.
Wydanie drugie: rok 1913, w tomie Erste Gedichte.
Większość utworów powstała w Pradze jesienią 1895 roku, kilka wierszy latem 1894 oraz na wiosnę 1895 roku.

W koronie ze snuTraumgekrönt

Wydanie pierwsze: początek grudnia 1896 roku (z datą 1897) w lipskim wydawnictwie Friesenhahna.
Wydanie drugie: rok 1913, w tomie Erste Gedichte.
Wiersze powstały w większości w roku 1896.

AdwentAdvent

Wydanie pierwsze: Boże Narodzenie 1897 roku (z datą 1898) w lipskim wydawnictwie Friesenhahna.
Wydanie drugie: rok 1913, w tomie Erste Gedichte.
Zbiór zawiera wiersze pochodzące z rękopisu ukończonego 26 stycznia 1897 roku, a także utwory napisane w trakcie podróży włoskiej oraz podczas pobytu w Wolfratshausen.

Sobie na święto

Wydanie pierwsze: Boże Narodzenie 1899 roku w berlińskim wydawnictwie Meyera.
Wydanie drugie zmienione: rok 1909, w tomie Die frühen Gedichte, wznowionym bez zmian w roku 1913.

Wizje ChrystusoweChristus Visionen

Nieukończony i nieopublikowany za życia autora cykl wierszy z lat 1896–1898.

Rapsod o miłości i śmierci korneta Krzysztofa RilkeDie Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke

Pierwsze ujęcie powstało w ciągu jednej jesiennej nocy 1899 roku w willi Waldfrieden w Berlinie-Schmargendorfie. Utwór w zmienionej w roku 1904 wersji ukazał się dwa lata później w wydawnictwie Axela Junckera, zaś w roku 1912 jako początek nowej serii Insel-Bücherei.

PradźwiękUr-Geräusch

Esej spisany 15 sierpnia 1919 roku w Soglio. Rilke odczytał go podczas pierwszego wieczoru autorskiego w Zurychu 1 listopada 1919 roku. Pierwodruk na łamach „Das Inselschiff” w październiku 1919 roku.

TestamentDas Testament

Fragment prozą spisany pomiędzy 24 i 30 kwietnia 1921 roku, pod koniec pobytu Rilkego w zamku Berg am Irchel. Liczący 66 luźnych kart oryginał przekazał poeta Nanny Wunderly-Volkart. Utwór pozostał nieopublikowany aż do roku 1975.

Korespondencja

Przekłady fragmentów obszernej epistolografii Rilkego, będącej nie tylko świadectwem losów jej autora, lecz również dokumentem całej epoki w dziejach literatury.

Bibliografia

Zawiera bibliografię podmiotową, dokumentującą wydania książkowe polskich przekładów dzieł Rilkego, oraz bibliografię przedmiotową polskojęzycznych publikacji poświęconych poecie.