Rainer Maria Rilke

Bibliografia

Bibliografia podmiotowa

Powiastki o Panu Bogu. Przełożyli Witold Hulewicz i Maria Czabanówna. Warszawa 1925 (wznowienie w opracowaniu M. Łukasiewicz, Warszawa 1996)

Księga obrazów. Wiersze nowe. Za zezwoleniem autora tłumaczył i wstępem poprzedził Witold Hulewicz. Warszawa MCMXXVII

Malte (Pamiętniki Malte Lauridsa Brigge). Za zezwoleniem autora przełożył Witold Hulewicz. Warszawa 1927

Elegie duinezyjskie. Przełożył Stefan Napierski (przy współpracy Witolda Hulewicza). Warszawa 1930

Księga godzin. Z trzech ksiąg złożona. O życiu mniszem. O pielgrzymstwie. O ubóstwie i śmierci. Za zezwoleniem autora przełożył Witold Hulewicz. Wilno MCMXXXV

Malte (Pamiętniki Malte Lauridsa Brigge). Przełożył Witold Hulewicz. Słowo wstępne Mieczysława Jastruna. Czytelnik, Warszawa 1958

Poezje. Redakcja Julian Przyboś. PIW, „Biblioteka Poetów”, Warszawa 1959

Ewald Tragy. Przełożył Witold Wirpsza. PIW, Warszawa 1960

Sonety do Orfeusza pomyślane jako epitafium dla Wery Ouckama Knoop. Przełożył i wstępem poprzedził Mieczysław Jastrun. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1961

Elegie duinejskie. Przełożył i wstępem opatrzył Mieczysław Jastrun. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1962

Auguste Rodin. Przełożył Witold Wirpsza. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1963

Poezje wybrane. Przełożył i wstępem poprzedził Mieczysław Jastrun. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1964

Elegie duinejskie. Przełożył Bernard Antochewicz. Wrocław, Ossolineum 1973

Poezje. Wybrał, przełożył i posłowiem opatrzył Mieczysław Jastrun. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1974 (wyd. II 1987, wyd. III 1993)

Pieśń o miłości i śmierci korneta Krzysztofa Rilke. Przełożył i posłowiem opatrzył Adam Włodek. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976

Poezje. Przełożył i wstępem opatrzył Artur Sandauer. Warszawa 1983 (wyd. II rozszerzone 1987)

Odziany światłem. Wiersze rozproszone i pośmiertne z lat 1906-1926. Wybrał, przełożył i przedmową opatrzył Bernard Antochewicz. KAW, Wrocław 1991

Sonety do Orfeusza i inne wiersze. Wybrał i przełożył Adam Pomorski. Oficyna Literacka, Kraków 1994

Śpiew jest istnieniem. Wybór, tłumaczenie i posłowie Bernarda Antochewicza. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1994

Testament. Przekład Bernarda Antochewicza. Wrocław 1994

O poezji i sztuce. Wyjątki z listów i pism pośmiertnych. Wybrał, przetłumaczył i posłowiem opatrzył Bernard Antochewicz. Wrocław 1995

Listy do młodego poety. Przełożyła Justyna Nowotniak. Świat Literacki, Izabelin 1996

Rainer Maria Rilke — Lou Andreas-Salomé: Listy. Przekład i wstęp Wandy Markowskiej, wybór, słowo wiążące i przypisy Anny Milskiej. Czytelnik, Warszawa 1980 (wyd. II 1986)

Król Bohusch. Przełożył Jarosław Ziółkowski. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004

Księga godzin i inne wiersze z lat 1898-1908. Przełożył Andrzej Lam. Elipsa, Warszawa 2007

Księga obrazów. Ofiary dla Larów. Chrystusowe wizje. Przełożył Andrzej Lam. Elipsa, Warszawa 2009

Poezje nowe. Poezji nowych część wtóra. Życie Maryi. Przełożył Andrzej Lam. Elipsa, Warszawa 2010

Druga strona natury. Eseje, listy i pisma o sztuce. Przełożył Tomasz Ososiński. Sic!, Warszawa 2010

Elegie duinejskie i Sonety do Orfeusza. Przełożył Andrzej Lam. Elipsa, Warszawa 2011

Dziennik schmargendorfski. Przełożył Tomasz Ososiński. Sic!, Warszawa 2013

Poezje młodzieńcze i wiersze ze spuścizny. Przełożył Andrzej Lam. Aspra, Warszawa 2016

Rilke. Poezje zebrane. Przełożył Andrzej Lam. Aspra, Warszawa 2018

Listy do Merliny i jej syna Balthusa. Przełożył Andrzej Serafin. Sic!, Warszawa 2018

Bibliografia przedmiotowa

Barbara Surowska Metamorfozy stylu w twórczości Rainera Marii Rilkego (Od lat najwcześniejszych po okres paryski). Warszawa 1992

Barbara Surowska Młody Rilke. Gdańsk 1994

Do Polski przyjadę. Rainer Maria Rilke w oczach krytyki polskiej. Wybór i opracowanie Marek Zybura. Wrocław 1995

Donald A. Prater Dźwięczące szkło. Rainer Maria Rilke. Biografia. Przełożył Dariusz Guzik. Prószyński i S-ka, Warszawa 2004

Katarzyna Kuczyńska-Koschany Rilke poetów polskich. Wrocław 2004

Marie von Thurn und Taxis Wspomnienie o Rainerze Marii Rilkem. Przełożył Dariusz Guzik. Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2010

Katarzyna Kuczyńska-Koschany Rycerz i Śmierć. O «Elegiach duinejskich» Rainera Marii Rilkego. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010

Fritz J. Raddatz Rainer Maria Rilke. Byt niezmierzony. Biografia. Przełożył Dariusz Guzik. Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2019