Rainer Maria Rilke

Impressum

O witrynie

Początki portalu Rainer Maria Rilke · Dottor Serafico sięgają roku 2005 i wiążą się z publikacją biografii Rilkego Dźwięczące szkło pióra Donalda Pratera. Jest to jak dotąd jedyna polska strona internetowa w całości poświęcona znamienitemu poecie. Miano Doctor Seraphicus nadała Rilkemu księżna Marie Taxis, jej zdaniem bowiem ta alegoria wzniosłej mądrości doskonale pasowała do autora Księgi godzin oraz Elegii duinejskich.

Kalendarium odtwarza rok po roku dzieje życia poety, dokumentuje także publikacje jego utworów oraz sytuuje jego twórczość na tle historii literatury i kultury europejskiej.

Sto lat temu tworzy szczegółową kronikę życia i twórczości Rainera Marii Rilkego, dzień po dniu, miesiąc za miesiącem, rok po roku — sto lat wstecz.

Świat wczorajszy to źródło informacji o postaciach, miejscach oraz epoce, naznaczonych osobowością artysty.

W Księgozbiorze odnaleźć można teksty najważniejszych utworów Rilkego w wersji oryginalnej oraz coraz bogatszy wybór przekładów na język polski. Zebrano również podmiotową i przedmiotową Bibliografię.

W dziale Poeta zaprezentowano autorskie Artykuły o Rilkem oraz polskojęzyczne Biografie i wspomnienia o poecie.
Można również przejrzeć album Rilke na starej fotografii oraz reprodukcje Portretów Rilkego.

Teksty na stronie złożono krojem Alegreya by Huerta Tipográfica.

O autorze

Dariusz Guzik — rilkista, tłumacz, wykładowca akademicki.
Absolwent filologii germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tłumacz pierwszej opublikowanej w języku polskim biografii Rainera Marii Rilkego — książki Dźwięczące szkło pióra Donalda Pratera. Jest to najlepsza i najdokładniejsza biografia Rilkego, jaką kiedykolwiek napisano i jaką, wedle słów krytyki, „można sobie w ogóle wyobrazić”. Podobną opinię wyraził w korespondencji z tłumaczem wydania polskiego wnuk poety Christoph Sieber-Rilke.

Autor przekładów z Rilkego i o Rilkem — drukiem ukazały się m.in. Wspomnienie o Rainerze Marii Rilkem księżnej Marie von Thurn und Taxis, Byt niezmierzony Fritza J. Raddatza, wybór korespondencji Rilkego z żoną Clarą Westhoff oraz z księżną Marie von Thurn und Taxis, a także wspomnienie Gerda Klugego Wieczór w Muzot.

Nieprzerwanie od roku 2005 prowadzi jedyną polskojęzyczną witrynę internetową poświęconą Rilkemu, dostępną pod adresem rilke.pl. Stanowi ona bogate i rzetelne źródło aktualnych informacji o poecie, dokumentuje jego życie i twórczość, a także prezentuje teksty Rilkego w wersji oryginalnej oraz w przekładach na język polski.

Więcej informacji oraz pełne portfolio przekładowe znaleźć można na autorskiej stronie internetowej pod adresem DariuszGuzik.net

Kontakt z autorem: kontakt@rilke.pl