Rainer Maria Rilke

Artykuły

Poeta ofiary

Droga od intymności do wielkości prowadzi przez ofiarę.
Aforyzm ten, zaczerpnięty z książki Rudolfa Kassnera, cytował Rilke wielekroć z pamięci, utrzymując, iż owo stwierdzenie w pewnym sensie przemawiało zarówno za nim, jak i przeciwko niemu — słowa te niosły ze sobą błogosławieństwo, lecz stały się także jego przekleństwem.

Rilke i Lou

Tylekroć sobie powtarzam, że jedynie dzięki Tobie wiąże mnie coś z tym wszystkim, co ludzkie, Tyś we mnie to zbudziła, jedynie dzięki Tobie przeczuwam to, oddycham tym, inaczej pozostałbym na uboczu spraw człowieka i stałbym się dla niego niezrozumiały.

Wittgenstein, Trakl i Rilke

Uczucie w chwilach bytu podobnego śmierci: Wszyscy ludzie są godni miłości. Budząc się, czujesz gorycz świata; jest w tym twoja niewyrównana wina; twój wiersz niedoskonałą pokutą.

O przekładach

Rozmowa z prof. Andrzejem Lamem, tłumaczem licznych zbiorów poetyckich Rilkego (m.in. „Księgi godzin”, „Księgi obrazów”, „Poezji nowych”, a ostatnio także „Elegii duinejskich” i „Sonetów do Orfeusza”).

Autoportret

Przed ponad stu laty, 15 maja roku 1906, w paryskim atelier na Montparnasse powstał jeden z najbardziej rewolucyjnych obrazów w historii sztuki — pierwszy w dziejach akt–autoportret namalowany przez kobietę, sygnowany «P.B., w trzydziestym roku życia, w 6. rocznicę ślubu».

Księżna Taxis i Dottor Serafico

W poniedziałek 13 grudnia 1909 roku, Rilke poznaje osobiście księżnę Marie von Thurn und Taxis. Na spotkaniu przy herbacie w paryskim Hotel Liverpool obecna jest także francuska poetka, hrabina Anna de Noailles. Przyjmując zaproszenie księżnej Rilke nie przypuszczał, jak niezwykle doniosły stanie się ów dzień, w którym postać księżnej Taxis pojawiła się w jego życiu.

Rilke w Duino A.D. 1911

W październiku roku 1911, Rilke rozpoczyna sześciomiesięczny pobyt na zamku księżnej Marie von Thurn und Taxis w Duino. Jego owocem będą nie tylko dwie początkowe «Elegie duinejskie» oraz fragmenty kilku innych, poeta nakreśli także strukturę całego dzieła, które wejdzie na stałe do kanonu literatury światowej.

Stulecie Korneta

Przed ponad stu laty, w lipcu roku 1912, kierownik Insel Verlag Anton Kippenberg inicjuje jedną z najsłynniejszych serii wydawniczych, tzw. Insel-Bücherei. Wszystkie publikacje charakteryzuje niewielki, kieszonkowy format, twarda oprawa, wyszukana szata graficzna oraz typografia. Jako tom pierwszy serii ukazuje się „Pieśń o miłości i śmierci korneta Krzysztofa Rilke”.

Być snem niczyim

W niedzielę, 2 stycznia roku 1927, w słoneczny, mroźny dzień, po krótkim nabożeństwie, w czasie którego z organów i skrzypiec Almy Moodie popłynęły dźwięki muzyki Bacha, Rilke spoczął w mogile przy murze kościółka w Raron, wzniesionego wysoko ponad doliną Rodanu.