Rainer Maria Rilke

Słowa i obrazy

Ziemio, umiłowana, chcę

Ziemio, umiłowana, chcę. O, wierz, nie trzeba by było
odtąd twych wiosen, by mnie zjednać dla ciebie — jedna,
ach, jedna, to już za wiele dla mojej krwi.
Bezimiennie przystałem na ciebie, z najdalszych oddali.
Tyś zawsze miała słuszność, i twoim świętym pomysłem
jest zgon poufny.

— Z Elegii duinejskich, przeł. M. Jastrun

odilon-redon-the-death-of-ophelia

Odilon Redon „The Death of Ophelia”, 1905