Rainer Maria Rilke

Słowa i obrazy

Współrozumiejący

Nikt mi nie może pomóc, nikt, nawet gdyby przyszedł do mnie z sercem najbardziej otwartym, współrozumiejącym, gdyby w swej wzniosłości gwiazd samych sięgał… Nie jestem chyba stworzony do jakichś czystych, radosnych celów, gdzie życie choć raz otworzyłoby się przede mną niewinne…

Rilke w liście do Lou Andreas-Salomé, przeł. W. Markowska

wojciech-weiss-pocalunek-na-trawie

Wojciech Weiss „Pocałunek na trawie”, ok. 1900