Rainer Maria Rilke

Słowa i obrazy

Słowo i milczenie

Tygodniami żyłem tylko jedną myślą, że Ty jesteś tak blisko. W ciągłym oczekiwaniu to rosła, to opadała we mnie nadzieja, że Cię zobaczę, dlatego teraz tak mi ciężko pisać do Ciebie, bowiem wszystko we mnie przemieniło się już w słowo, w słowo i milczenie dla Ciebie, przy Tobie, w patrzeniu na Ciebie, w rzeczywistość…

Rilke w liście do Lou Andreas-Salomé, przeł. W. Markowska

john-singer-sargent-zuleika

John Singer Sargent „Zuleika”, 1907