Rainer Maria Rilke

Słowa i obrazy

Sen każdy mówi moim głosem

Myślę o Tobie każdej chwili dnia, wszystkie me uczucia i niepokoje towarzyszą Ci po wszystkich drogach. Każde tchnienie wiatru, które Ci muśnie czoło, złoży Ci pocałunki moich warg, sen każdy przemówi do ciebie moim głosem.

Rilke w liście do Lou Andreas-Salomé, przeł. W. Markowska

john-singer-sargent-in-a-gondola

John Singer Sargent „In a Gondola”, 1904