Rainer Maria Rilke

Słowa i obrazy

Samotny w swym smutku

Jakże istotne, by być samotnym i uważnym, gdy jest się smutnym: albowiem ten moment pozornej drętwoty i przerwy w zdarzeniach, w którym zachodzi do nas nasza przyszłość, jest o wiele bliższy życiu niż ów inny, głośny i przypadkowy punkt w czasie, gdy przydarza się nam ona jakby z zewnątrz. Im cichsi, cierpliwsi i bardziej otwarci jesteśmy w naszym smutku, tym głębiej i pewniej wnika w nas to, co nowe, tym pełniej to zdobywamy, w tym większym stopniu stanie się ono naszym losem.

— Z Listów do młodego poety, przeł. J. Nowotniak

childe-hassam-the-new-york-window

Childe Hassam „The New York Window”, 1912