Rainer Maria Rilke

Słowa i obrazy

Rozstanie

Wyprzedzaj wszelkie rozstanie, jakby już było za tobą
jak zima, co mija właśnie. Bo jest tak nieskończona
zima pośród zim wszystkich, mijających obok,
że zimujące twe serce pokona.

Rilke w Sonetach do Orfeusza, przeł. M. Jastrun

sargent-genoa

John Singer Sargent „View from a Window, Genoa”, 1911