Rainer Maria Rilke

Słowa i obrazy

Pozyskana przestrzeń

Jedyna fala, której
rosnącym morzem jestem;
ty najskromniejsze ze wszystkich możliwych mórz, —
pozyskana przestrzeń.

— Z Sonetów do Orfeusza, przeł. A. Lam

john-singer-sargent-a-garden-in-corfu

John Singer Sargent „A Garden in Corfu”, 1909