Rainer Maria Rilke

Słowa i obrazy

Nieznane, nieodgadnione

Gdybym mógł Cię przywołać… Lecz nie należę do tych, których można pocieszyć miłością. Tak właśnie jest. Bo i cóż byłoby mi mniej użyteczne, niż pocieszone życie?

Rilke na kartach Testamentu, przeł. B. Antochewicz

robert-lewis-reid-breezy-day

Robert Lewis Reid „Breezy Day”, 1898