Rainer Maria Rilke

Słowa i obrazy

Na drodze odchodzących serc

Muzyka: Oddech posągów. Być może:
Cisza obrazów. O, mowo, gdzie wszelka mowa
się kończy. O, czasie,
stojący pionowo na drodze odchodzących serc.

Rilke w wierszu Do muzyki, przeł. A. Lam

statue-of-daphne-1910

John Singer Sargent „Statue of Daphne”, 1910