Rainer Maria Rilke

Słowa i obrazy

My tylko mijamy obok wszystkiego

Kochający mogliby to wypowiedzieć cudownie,
w powietrzu nocnym, gdyby umieli, gdyż może wszystko
nas zataja. Patrz, drzewa , domy
zamieszkiwane przez nas jeszcze trwają. My tylko
mijamy obok wszystkiego jak fala powietrza.

Z Elegii duinejskich, przeł. M. Jastrun

edward-burne-jones-the-beguiling-of-merlin

Edward Burne-Jones „The Beguiling of Merlin”, 1872-77