Rainer Maria Rilke

Słowa i obrazy

My, co o szczęściu myślimy

A my, co o wznoszącym się szczęściu myślimy,
poczulibyśmy wzruszenie,
przerażające nas niemal,
gdy to, co jest szczęściem, pada.

Rilke w Elegiach duinejskich, przeł. M. Jastrun

munch-separation

Edvard Munch „Rozstanie”, 1896