Rainer Maria Rilke

Słowa i obrazy

Drga niepokój jak światło

Nie powinien Pan tedy lękać się, gdy wznosi się przed Panem smutek, tak wielki, jakiego Pan jeszcze nigdy nie widział, kiedy w Pana dłoniach i we wszelkim działaniu drga niepokój jak światło i cień chmur. Musi Pan myśleć, że coś się z Panem dzieje, że życie nie zapomniało o Panu, że trzyma Pana w ręku; nie pozwoli Panu upaść.

Rilke w Listach do młodego poety, przeł. J. Nowotniak

hans-heyerdahl-at-the-window

Hans Olaf Heyerdahl „Przy oknie”, 1881