Rainer Maria Rilke

Słowa i obrazy

Bardziej widzialni

Los to jedno. Ludzie stają się w nim
bardziej widzialni. Jak wieże stoją. Zwalone w gruz.
Lecz kochankowie wschodzą
wiecznie poza i ponad
własną zagładą; albowiem nie ma
wyjścia z wieczności. Któż cofnie
okrzyk radości?

— Z Wierszy rozproszonych, przeł. A. Pomorski

frank-benson-interior-1912

Frank W. Benson „Interior”, 1912