Rainer Maria Rilke

Rilke na starej fotografii

Nisowka 1900

Czyż nawet chłopski poeta Droszyn nie podejmował nas w swej chacie? Czyliż nie można by całych tomów wypełnić tym, co nas wówczas pochłaniało bez reszty i budziło w nas najwyższe zainteresowanie? Czyż nie trwało to wiele lat?

Lou Andreas-Salomé na kartach swych wspomnień, przeł. W. Markowska

rilke-droszyn

Rilke i Spirydon Droszyn podczas spotkania we wsi Nisowka nad Wołgą, lipiec 1900 roku