Rainer Maria Rilke

Rilke na starej fotografii

Muzot 1923

Rilke w roku 1923 — roku, w którym ukazują się drukiem jego Elegie duinejskie oraz Sonety do Orfeusza, on sam zaś pogrąża się w pracy nad przekładami wierszy Paula Valéry.

rilke-muzot-1923i

Tu czas Wyrażalnego, tu jego ojczyzna.
Powiedz i wyznaj!

Rilke na balkonie swej wieży zamkowej Muzot, jesień roku 1923.

rilke-sur-le-balcon-de-muzot-1923

Rilke w ogrodzie Muzot, niepublikowana fotografia z wczesnych lat dwudziestych wieku dwudziestego.

rilke-garten-muzot-1920s