Rainer Maria Rilke

Rilke na starej fotografii

Beatenberg 1922

Miłość nasza obiecywała nam przede wszystkim, iż do niczego nie będzie przymuszać… biorąc we własne ręce ów początek szczęścia, stalibyśmy się pierwszymi, którzy je obrócili wniwecz.

Rilke podczas spaceru w towarzystwie Baladyny Klossowskiej (Merline) oraz jej syna Balthazara, który miał po latach zasłynąć jako Balthus. Beatenberg, rok 1922.

rilke-balthus-baladine-beatenberg.jpg rilke-baladyna-balthus-beatenberg-1922