Rainer Maria Rilke

Portrety Rilkego

Marie Taxis 1910

„Nad wyraz sympatyczny, szalenie nieśmiały, lecz pełen towarzyskiej ogłady oraz rzadko spotykanej szlachetności. Niemal od razu zaczęliśmy rozmawiać jak dwoje starych, dobrych przyjaciół”. Tak oto wspomina księżna Marie von Thurn und Taxis swoje pierwsze spotkanie z poetą, do którego doszło w Paryżu w grudniu roku 1909. Rok później księżna szkicuje ołówkiem subtelny portret swego Dottor Serafico.

rilke-mtt