Rainer Maria Rilke

Portrety Rilkego

Emil Orlik 1917

W roku 1917 podczas pobytu w Berlinie Rilke przyglądał się wraz z Gerhartem Hauptmannem próbie generalnej jego sztuki Winterballade w reżyserii Maxa Reinhardta. Emil Orlik uwiecznił tę scenę na słynnym rysunku (od lewej: Reinhardt, Hauptmann, Rilke oraz żona Hauptmanna, Grete).

orlik-1917-winterballade