Rainer Maria Rilke

Portrety Rilkego

Emil Orlik 1917

Rilke sportretowany przez swego przyjaciela z lat młodzieńczych, pochodzącego z Pragi Emila Orlika, malarza i rysownika, autora kilku wybornych karykatur poety. Jemu właśnie poświęcił Rilke swe studium „Ein Prager Künstler” z roku 1899.

orlik-1917