Rainer Maria Rilke

Krajobrazy Rilkego

Capri

Codziennie stajesz mi stromo przed sercem,
góro, skało, urwista
pustko bez drogi: Boże, w którym się wspinam,
spadam samotny
i błądzę… i co dzień jak burza,
w moim wczoraj Przebytym znów się zanurzam
i krążę.

Rilke w wierszu Improwizacje z capryjskiej zimy (przeł. B. Antochewicz)

theodore-robinson-capri

Theodore Robinson „Capri”, 1890