Rainer Maria Rilke

Rok 1921

10 maja

Rilke opuszcza Berg. Nanny Wunderly oraz jej syn Charles odwożą poetę do Le Prieuré d’Etoy nad Jeziorem Genewskim.

Od 24 do 30 kwietnia

W przedostatnim tygodniu pobytu w zamku Berg spisuje Rilke dłuższy fragment prozą, który zatytułuje Das Testament. Jedyny odpis otrzyma Baladine Klossowska, liczący 66 luźnych kart oryginał przekaże poeta Nanny Wunderly-Volkart. Utwór pozostanie nieopublikowany aż do roku 1975.

9 kwietnia

Baladine Klossowska razem z synami wyjeżdża z Genewy do Berlina. Na prośbę Rilkego nie odwiedza go już w Bergu. Correspondance Rilkego i Merline z okresu od 1 lutego do 9 kwietnia obejmuje 74 listy, w tym 36 pióra Rilkego, 38 Baladine, niektóre liczą ponad dziesięć stronic.

2 kwietnia

Rilke zapisuje wiersz w języku francuskim Cimetière à Flaach. Tombeaux, tombeaux, debout comme des personnes….

Kwiecień

Na łamach „Inselschiff” (2. Jg, 4. Heft) ukazuje się dokonany przez Rilkego z początkiem roku 1921 przekład utworu Baudelaire’a Les plaintes d’un Icare. Die bei den Dirnen trafen….

24 marca

Na Wielkanoc przesyła Rilke Baladine Klossowskiej odpis swoich pierwszych przekładów z Valéry’ego, opatrzony dedykacją: Le Cimetière marin avec l’Amateur de Poèmes. Traduction de R.M.R. Berg à Irchel, le 14 et le 16 mars 1921 / René à M., Pâques 1921.

12 i 14 marca

Rilke przekłada wiersz Valéry’ego Le Cimetière marin (Der Friedhof am Meer), nadto jego utwór prozą L’Amateur des poèmes, który zostanie opublikowany dopiero w roku 1931 na łamach „Inselschiff” (Jg. 12).

Przed końcem marca

Powstaje drugi cykl wierszy Aus dem Nachlaß des Grafen C. W. Jedenaście utworów Rilke spisuje na luźnych kartkach bez ustalonej kolejności i numeracji. Przed 6 marca notuje poeta wiersze Schöne Aglaja, Freundin meiner Gefühle oraz Ich ging; ich wars, der das Verhängnis säte.

Początek marca

Rilke przesyła Baladine Klossowskiej „Insel-Almanach auf das Jahr 1908”, zawierający Die fünf Briefe der Schwester Marianna Alcoforado.

21 lutego

Rilke odwiedza Nanny Wunderly w Meilen, nim drogą przez Rzym wyruszy ona na Sycylię.

12/13 lutego

Ponowna wizyta Baladine Klossowskiej w zamku Berg. 14 lutego Rilke towarzyszy jej do Zurychu, po czym wraca do Bergu.

1 lutego

Rilke wraca do zamku Berg, Baladine zaś wyjeżdża do Genewy.

30 stycznia

Rilke i Baladine opuszczają Berg i udają się do Zurychu, gdzie następnego dnia dochodzi do pierwszego spotkania Baladine i Nanny Wunderly.

23 stycznia

Rilke razem z Baladine Klossowską wraca do zamku Berg. Tego samego dnia do Bergu z wielokrotnie przekładaną wizytą przybywa Anton Kippenberg.

Od 6 do 22 stycznia

Rilke przebywa w Genewie.