Rainer Maria Rilke

Rok 1916

Styczeń

W listopadzie 1915 roku Rilke jako poddany monarchii austro-węgierskiej zostaje uznany za zdolnego do służby w oddziałach landszturmu i otrzymuje rozkaz stawienia się 4 stycznia 1916 roku w koszarach w Turnau w północnych Czechach.

Poeta niezwłocznie zwrócił się o pomoc do przyjaciół, którzy mogli wpłynąć na tę decyzję — m.in. Philippa Scheya oraz Alexandra Taxis; sam też na początku grudnia spędził dziesięć dni w Berlinie, gdzie wspólnie z Scheyem podejmowali próby powstrzymania nieuchronnie nadciągającej machiny wojennej. Mimo tych wysiłków zmieniono jedynie miejsce jego służby — zamiast w Turnau miał teraz stacjonować w Wiedniu.

4 stycznia 1916 roku w wiedeńskich koszarach Rilke zostaje wcielony do 1. Regimentu Strzelców Landwehry. W wytartym, źle dopasowanym mundurze, noszącym już ślady służby na linii frontu, poeta wyglądał żałośnie i wzbudzał politowanie. Wielu jego przyjaciół, świadomych trudnego położenia, w jakim się znalazł, było zdecydowanych uczynić wszystko, by mu dopomóc. Ich wysiłki nie poszły na marne; zaledwie po trzech tygodniach męki w oddziałach piechoty Rilke został ostatecznie przeniesiony do pracy w wiedeńskim Archiwum Wojennym.