Rainer Maria Rilke

Proza poetycka

Rapsod o miłości i śmierci korneta Krzysztofa Rilke

„… 24 listopada 1663 roku Otto von Rilke auf Langenau, Granitz und Ziegra zu Linda odziedziczył po swoim poległym na Węgrzech bracie Krzysztofie udział w dobrach Linda, musiał jednak wystawić rewers, zgodnie z którym prawo do spadku byłoby unieważnione, gdyby jego brat Krzysztof (który według dołączonego świadectwa zgonu poległ na koniu jako kornet w kompanii barona von Pirovano cesarsko-królewskiego regimentu Heystera) miał powrócić…”