Rainer Maria Rilke

Sto lat temu

Szczegółowa kronika życia i twórczości Rainera Marii Rilkego, dzień po dniu, miesiąc za miesiącem, rok po roku — sto lat wstecz.

Rok 1905 · Rok 1906 · Rok 1907 · Rok 1908 · Rok 1909 · Rok 1910 · Rok 1911 · Rok 1912 · Rok 1913 · Rok 1914 · Rok 1915 · Rok 1916 · Rok 1917 · Rok 1918

Podstawowym, acz nie jedynym źródłem informacji zamieszczanych w dziale Sto lat temu jest książka Ingeborg Schnack „Rainer Maria Rilke. Chronik seines Lebens und seines Werkes”, Insel Verlag Frankfurt/Main 1996.