Rainer Maria Rilke

Sto lat temu

Szczegółowa kronika życia i twórczości Rainera Marii Rilkego, dzień po dniu, miesiąc za miesiącem, rok po roku — sto lat wstecz.

1905 · 1906 · 1907 · 1908 · 1909 · 1910
1911 · 1912 · 1913 · 1914 · 1915 · 1916
1917 · 1918

Podstawowym, acz nie jedynym źródłem informacji zamieszczanych w dziale Sto lat temu jest książka Ingeborg Schnack „Rainer Maria Rilke. Chronik seines Lebens und seines Werkes”, Insel Verlag Frankfurt/Main 1996.