Rainer Maria Rilke

Rilke w obrazach

Wolfratshausen 1897

Tyś była przeciwieństwem wszelkiego zwątpienia…
Byłaś dla mnie świadectwem tego, że wszystko, czegokolwiek się dotkniesz, na co spojrzysz, co osiągasz, że to istnieje naprawdę — pisał Rilke z Paryża do Lou Andreas-Salomé.

rilke-loufried

Wolfratshausen, lipiec roku 1897. Od lewej: profesor Friedrich Karl Andreas, architekt August Endell, zaczytany Rilke oraz Lou Andreas-Salomé.