Rainer Maria Rilke

Rilke w obrazach

Rzym 1904

Rilke w swoim atelier Studio al Ponte, mieszczącym się w parku Villa Strohl-Fern w Rzymie, gdzie mieszkał od grudnia 1903 do czerwca 1904 roku.

rilke-rzym-alponte