Rainer Maria Rilke

Rilke w obrazach

Paryż 1925

Niezwykle plastyczna fotografia Rilkego wykonana w roku 1925, w trakcie ostatniego pobytu poety w Paryżu, w słynnym studio Henriego Martiniego.

rilke-1925-martini