Rainer Maria Rilke

Rilke w obrazach

Paryż 1906

Rilke w swym najlepszym paryskim okresie, z czasów „Nowych wierszy”, „gdym niczego i nikogo nie oczekiwał, gdy cały świat stawał przede mną jak zadanie do wykonania, a ja z jasnym, pewnym umysłem odpowiadałem mu jedynie swoją twórczością”.