Rainer Maria Rilke

Rilke w obrazach

Muzot 1923

Rilke w roku 1923 — roku, w którym ukazują się drukiem jego „Elegie duinejskie” oraz „Sonety do Orfeusza”, on sam zaś pogrąża się w pracy nad przekładami wierszy Paula Valéry.

rilke-muzot-1923i