Rainer Maria Rilke

Rilke w obrazach

Beatenberg 1922

Miłość nasza obiecywała nam przede wszystkim, iż do niczego nie będzie przymuszać… biorąc we własne ręce ów początek szczęścia, stalibyśmy się pierwszymi, którzy je obrócili wniwecz.

rilke-balthus-baladine-beatenberg.jpg

Rilke w towarzystwie Baladyny Klossowskiej i jej syna Baltusza, Beatenberg, rok 1922