Rainer Maria Rilke

Portrety Rilkego

Baladyna Klossowska 1920

Mniej znany, rzadko publikowany portret Rilkego, naszkicowany przez Baladynę Klossowską w roku 1920.

baladyna-klossowska-1920