Emil Orlik 1896

Jesienią roku 1896 Rilke przenosi się z Pragi do Monachium, gdzie podejmuje studia na tamtejszym uniwersytecie. Nawiązuje też liczne nowe znajomości, szczególnie wśród artystów i pisarzy. Poznaje wówczas m.in. poetę Wilhelma von Scholza oraz kompozytora Oskara Frieda. W ich towarzystwie sportretował Rilkego Emil Orlik. Continue reading “Emil Orlik 1896”

Marie Taxis 1910

„Nad wyraz sympatyczny, szalenie nieśmiały, lecz pełen towarzyskiej ogłady oraz rzadko spotykanej szlachetności. Niemal od razu zaczęliśmy rozmawiać jak dwoje starych, dobrych przyjaciół”. Tak oto wspomina księżna Marie von Thurn und Taxis swoje pierwsze spotkanie z poetą, do którego doszło w Paryżu w grudniu roku 1909. Rok później księżna szkicuje ołówkiem subtelny portret swego Dottor Serafico. Continue reading “Marie Taxis 1910”