Rainer Maria Rilke

Księgozbiór

Najważniejsze utwory poety w wersji oryginalnej, wybór przekładów na język polski oraz bibliografia.

Rilke po polsku

Poezja

Wybór przekładów poezji Rilkego na język polski. Każdy przekład opatrzony jest odnośnikiem do wersji oryginalnej.

Proza poetycka

Proza poetycka Rilkego w przekładach na język polski.

Proza

Przekłady esejów i pism prozatorskich Rilkego.

Korespondencja

Przekłady fragmentów obszernej epistolografii Rilkego, będącej nie tylko świadectwem losów jej autora, lecz również dokumentem całej epoki w dziejach literatury.

Rilke w oryginale

Das Stunden-Buch

Schmargendorf 1899, Westerwede 1901, Viareggio 1903
Redakcja manuskryptu: 24 kwietnia – 16 maja 1905
Wydanie książkowe: Boże Narodzenie 1905

Das Buch der Bilder

I wydanie: lipiec 1902 (utwory z lat 1898–1901)
II wydanie: grudzień 1906 (wydanie rozszerzone o utwory z lat 1902–1906)
Ukończenie manuskryptu: 12 czerwca 1906
Ostateczna redakcja tekstu dla V wydania: 1913

Neue Gedichte

Paryż 1903–1907
Ukończenie manuskryptu: 25 lipca 1907
Wydanie książkowe: połowa grudnia 1907

Der Neuen Gedichte anderer Teil

Paryż, 31 lipca 1907 – 2 sierpnia 1908
Ukończenie manuskryptu: 17 sierpnia 1908
Wydanie książkowe: początek listopada 1908

Requiem

Paryż, październik – listopad 1908
„Pamięci przyjaciółki”: 31 października – 2 listopada 1908
„Pamięci Wolfa hr. von Kalckreuth”: 4 i 5 listopada 1908
Wydanie książkowe: maj 1909

Das Marien-Leben

Duino, pomiędzy 15 i 22 stycznia 1912
Wydanie książkowe: maj 1913, w serii Insel-Bücherei nr 43

Duineser Elegien

Duino 1912, Paryż 1913, Monachium 1915, Château de Muzot 1922
Początek redakcji: połowa stycznia 1912 na zamku Duino
Ukończenie utworu: pomiędzy 7 i 14 lutego 1922 w Château de Muzot
Redakcja Elegii I i II: styczeń – luty 1912; Elegii III: koniec 1913 w Paryżu; Elegii IV: koniec 1915 w Monachium
Pierwsze redakcje Elegii VI i X powstały w latach 1912–1913
Ukończenie ostatecznej redakcji manuskryptu: koniec lutego 1922 w Château de Muzot
Pierwodruk: czerwiec 1923
Wydanie książkowe: październik 1923

Die Sonette an Orpheus

Château de Muzot, pomiędzy 2 i 23 lutego 1922
Wydanie książkowe: koniec marca 1923

Verstreute Gedichte

Wiersze rozproszone z lat 1906–1926

Bibliografia

Zawiera bibliografię podmiotową, dokumentującą wydania książkowe polskich przekładów dzieł Rilkego, oraz bibliografię przedmiotową polskojęzycznych publikacji poświęconych poecie.