Rainer Maria Rilke

Impressum

O witrynie

Początki portalu Rainer Maria Rilke · Dottor Serafico sięgają roku 2005 i wiążą się z publikacją biografii Rilkego „Dźwięczące szkło” pióra Donalda A. Pratera. Jest to jak dotąd jedyna polska strona internetowa w całości poświęcona znamienitemu poecie. Miano „Doctor Seraphicus” nadała Rilkemu księżna Marie Taxis, jej zdaniem bowiem ta alegoria wzniosłej mądrości doskonale pasowała do autora „Księgi godzin” oraz „Elegii duinejskich”.

W dziale Aktualności na bieżąco pojawiają się informacje z Rilkeańskiego wszechświata. Wydarzenia, rocznice, spotkania, festiwale, inscenizacje, wystawy, inspiracje.

Sto lat temu tworzy szczegółową kronikę życia i twórczości Rainera Marii Rilkego, dzień po dniu, miesiąc za miesiącem, rok po roku — sto lat wstecz.

Kalendarium prezentuje dzieje życia poety, a także dokumentuje publikacje jego utworów oraz sytuuje jego twórczość na tle historii literatury i kultury europejskiej.

Świat wczorajszy to źródło informacji o postaciach, miejscach oraz epoce, naznaczonych osobowością artysty.

W Księgozbiorze odnaleźć można teksty najważniejszych utworów Rilkego w wersji oryginalnej oraz coraz bogatszy wybór przekładów na język polski. Zebrano również podmiotową i przedmiotową Bibliografię.

W dziale Poeta zaprezentowano autorskie Artykuły o Rilkem oraz polskojęzyczne Biografie i wspomnienia o poecie.
Można również przejrzeć zbiór starych fotografii Rilke w obrazach oraz reprodukcje Portretów Rilkego.

O autorze

Dariusz Guzik — rilkista, tłumacz, wykładowca akademicki.
Absolwent filologii germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tłumacz pierwszej opublikowanej w języku polskim biografii Rainera Marii Rilkego — książki „Dźwięczące szkło” pióra Donalda Pratera. Jest to najlepsza i najdokładniejsza biografia Rilkego, jaką kiedykolwiek napisano i jaką, wedle słów krytyki, „można sobie w ogóle wyobrazić”. Podobną opinię wyraził w korespondencji z tłumaczem wydania polskiego wnuk poety Christoph Sieber-Rilke.

Autor przekładów z Rilkego i o Rilkem — drukiem ukazały się m.in. „Wspomnienie o Rainerze Marii Rilkem” księżnej Marie von Thurn und Taxis, „Byt niezmierzony” Fritza J. Raddatza, wybór korespondencji Rilkego z żoną Klarą Westhoff oraz z księżną Taxis, a także wspomnienie Gerda Klugego „Wieczór w Muzot”.

Nieprzerwanie od roku 2005 prowadzi jedyną polskojęzyczną witrynę internetową poświęconą Rilkemu, dostępną pod adresem rilke.pl. Stanowi ona bogate i rzetelne źródło aktualnych informacji o poecie, dokumentuje jego życie i twórczość, a także prezentuje teksty Rilkego w wersji oryginalnej oraz w przekładach na język polski.

Więcej informacji oraz pełne portfolio przekładowe znaleźć można na autorskiej stronie internetowej pod adresem DariuszGuzik.net

Kontakt z autorem: kontakt@rilke.pl