Rilke i Rosja

Rilke odwiedził Rosję dwukrotnie, w roku 1899 oraz 1900. Doświadczenia wyniesione z obu podróży, w których towarzyszyła poecie Lou Andreas-Salomé – natury osobistej, artystycznej i duchowej – na trwałe zapisały się na kartach literatury europejskiej. W twórczości autora „Księgi godzin” wciąż pobrzmiewa fascynacja „rosyjskimi rzeczami”. Ta bezkresna, bogobojna kraina pozostanie dla Rilkego wyśnioną duchową ojczyzną. Continue reading “Rilke i Rosja”

Paula Modersohn-Becker. Droga ku nowoczesności

Bucerius Kunst Forum proponuje nowe spojrzenie na dzieło Pauli Modersohn-Becker. Wystawa Der Weg in die Moderne, udostępniona publiczności od 4 lutego do 1 maja 2017 roku, prezentuje 80 obrazów i rysunków artystki, której twórczość przypada na wyjątkowy okres w historii sztuki, rozdzielający dwie jakże odmienne generacje: późnych impresjonistów i ekspresjonistów. Choć niepowtarzalny i awangardowy styl malarski Pauli Modersohn-Becker bywał za jej życia określany jako irytujący i obcy, dziś uchodzi za rewolucyjną zapowiedź ery sztuki nowoczesnej. Continue reading “Paula Modersohn-Becker. Droga ku nowoczesności”

Balthus w Metropolitan Museum of Art

W nowojorskim Metropolitan Museum of Art otwarto właśnie niecodzienną wystawę prac Balthusa, na której zaprezentowano około trzydziestu pięciu malowideł z lat 1930–1960, m.in. słynną serię portretów Thérèse Blanchard oraz obrazy przedstawiające Frédérique Tison, stworzone przez artystę w Château de Chassy w latach pięćdziesiątych.

Continue reading “Balthus w Metropolitan Museum of Art”

Polska bibliografia Rilkego

Zapraszam do zapoznania się z podstawową, wciąż niekompletną, lecz stale uzupełnianą polską bibliografią Rilkego. Zawiera ona bibliografię podmiotową, dokumentującą wydania książkowe polskich przekładów dzieł Rilkego, oraz bibliografię przedmiotową polskojęzycznych publikacji poświęconych poecie.

Rainer Maria Rilke – Bibliografia

Stulecie Korneta

Przed stu laty, w lipcu roku 1912, kierownik Insel Verlag Anton Kippenberg inicjuje jedną z najsłynniejszych serii wydawniczych, tzw. Insel-Bücherei. Wszystkie publikacje charakteryzuje niewielki, kieszonkowy format, twarda oprawa, wyszukana szata graficzna oraz typografia. Jako tom pierwszy serii ukazuje się „Pieśń o miłości i śmierci korneta Krzysztofa Rilke”. Continue reading “Stulecie Korneta”

Odsłonięcie popiersia poety w Pradze

Z inicjatywy Prager Literaturhaus deutschsprachiger Autoren oraz Towarzystwa im. Maryny Cwietajewej światowej sławy prażanin Rainer Maria Rilke zostanie uhonorowany w swym rodzinnym mieście pamiątkową tablicą i popiersiem. Zostaną one umieszczone na ścianie budynku dawnej niemieckiej szkoły Pijarów przy ulicy Na Příkopě 16, do której Rilke uczęszczał. Uroczystość ich odsłonięcia odbędzie się 7 grudnia 2011 roku. Continue reading “Odsłonięcie popiersia poety w Pradze”

Nowe przekłady Elegii i Sonetów

Publikacja „Elegii duinejskich” oraz „Sonetów do Orfeusza” w przekładzie Andrzeja Lama dopełnia Rilkowską serię wydawniczą Elipsy, na którą złożyły się tomy zawierające „Księgę godzin”, „Księgę obrazów”, „Poezje nowe” i „Poezji nowych część wtórą”, a także poematy „Requiem” oraz „Życie Maryi”. Continue reading “Nowe przekłady Elegii i Sonetów”

Rilke w Bostonie

Towarzystwo Rilke-Gesellschaft zaprasza wszystkich miłośników poezji Rilkego na konferencję naukową, tym razem do Bostonu. Tegoroczne spotkanie odbędzie się w dniach 22-25 września, a jego tematem będą „Wiersze rozproszone z lat 1906-1911”. Współorganizatorami konferencji są Boston University oraz Harvard University. Continue reading “Rilke w Bostonie”

Rilke w przekładach Jastruna

Dzięki uprzejmości spadkobierców znamienitego poety i tłumacza Mieczysława Jastruna możemy wzbogacić nasz Księgozbiór o kilkanaście wspaniałych, klasycznych już przekładów z Rilkego na język polski. Teksty zostały zaczerpnięte z trzeciego wydania dwujęzycznego tomu „Poezje”, który jest dziś najbardziej reprezentatywnym zbiorem przekładów Jastruna.

Louise von Salomé

Sto pięćdziesiąt lat temu, 12 lutego roku 1861, w dalekim St. Petersburgu przyszła na świat najważniejsza bodaj kobieta w życiu Rilkego – Louise von Salomé.

Tyś była przeciwieństwem wszelkiego zwątpienia, byłaś dla mnie świadectwem tego, że wszystko, czegokolwiek się dotkniesz, na co spojrzysz, co osiągasz, że to istnieje naprawdę.

Continue reading “Louise von Salomé”

Nota o polskich przekładach

Jako że na naszych stronach pojawia się coraz więcej różnorodnych przekładów z Rilkego oraz esejów i artykułów o jego twórczości, pragniemy przypomnieć, iż wszystkie teksty, publikowane tu za zgodą autorów i tłumaczy, podlegają ochronie praw autorskich. W przypadku cytowania poszczególnych przekładów, artykułów bądź ich fragmentów prosimy zatem o podawanie źródła ich publikacji oraz nazwiska tłumacza.

Księżna Taxis i Dottor Serafico

Sto lat temu, w poniedziałek 13 grudnia 1909 roku, Rilke poznaje osobiście księżnę Marie von Thurn und Taxis. Na spotkaniu przy herbacie w paryskim Hotel Liverpool obecna jest także francuska poetka, hrabina Anna de Noailles. Przyjmując zaproszenie księżnej Rilke nie przypuszczał, jak niezwykle doniosły stanie się ów dzień, w którym postać księżnej Taxis pojawiła się w jego życiu.

Continue reading “Księżna Taxis i Dottor Serafico”

Vivre n’est qu’un écho

Tegoroczne spotkanie członków Towarzystwa Rilke-Gesellschaft oraz entuzjastów twórczości poety odbędzie się w dniach 17–21 września w Paryżu. Tematem przewodnim towarzyszącej spotkaniu konferencji naukowej będą związki Rilkego z Paryżem oraz pobyt poety w stolicy Francji w roku 1920 i 1925. Współorganizatorem konferencji jest Université de la Sorbonne Nouvelle. Continue reading “Vivre n’est qu’un écho”

Rilke i polska Wikipedia

Jakkolwiek idea wolnej i darmowej encyklopedii dostępnej online może przemawiać do wyobraźni, to jednak jej praktyczna realizacja w formie pisanych przez kogokolwiek artykułów raczej nie zdaje egzaminu. Jaką mamy pewność, że czytając konkretny wpis poznajemy prawdziwe, rzetelne informacje, a nie tylko jakieś „strzępy półwiedzy”? Czy era Web 2.0 nie jest ostatecznym końcem pierwotnej idei encyklopedystów? Continue reading “Rilke i polska Wikipedia”

Listy Rilkego i Sidonie

Rainer Maria Rilke – Sidonie Nádherný von Borutin
Briefwechsel 1906-1926
Wallstein Verlag, Göttingen

Zebrana w tomie korespondencja Rilkego z baronową Sidonie Nádherný z lat 1906-1926 obejmuje 348 listów, kart i telegramów; 116 listów baronowej ukazuje się drukiem po raz pierwszy, jakkolwiek zbiór ten pozostaje niepełny, jako że listy Sidonie pisane do Rilkego przed rokiem 1914 zaginęły. Continue reading “Listy Rilkego i Sidonie”

W 80. rocznicę śmierci

rilke_totZaprawdę, to osobliwe, nie przebywać już odtąd na ziemi,
wyuczone zaledwie porzucić zwyczaje,
różom i innym odrębnie obiecującym rzeczom
nie dawać znaczeń ludzkiej przyszłości, już nigdy.
Tym, czym się było w dłoniach tak nieskończenie trwożnych,
nie być już więcej i nawet własne swe imię
porzucić, jak się porzuca połamaną zabawkę.
To osobliwe, już nie mieć życzeń. To osobliwe,
wszystko, co było związane, ujrzeć w przestrzeni
rozpierzchłe. A być umarłym to trud
i doganianie straty, aby odczuć powoli
cząstkę wieczności… Continue reading “W 80. rocznicę śmierci”

Autoportret

Przed stu laty, 15 maja roku 1906, w paryskim atelier na Montparnasse powstał jeden z najbardziej rewolucyjnych obrazów w historii sztuki — pierwszy w dziejach akt–autoportret namalowany przez kobietę, sygnowany «P.B., w trzydziestym roku życia, w 6. rocznicę ślubu». Continue reading “Autoportret”

Stulecie «Księgi godzin»

Przed stu laty, w roku 1905 ukazał się drukiem jeden z najważniejszych tomów poetyckich Rilkego — «Księga godzin». Zbiór ten składa się z trzech części: «O życiu mniszym», która powstała w Schmargendorfie w roku 1899, «O pielgrzymstwie», spisanej w 1901 roku w Westerwede, oraz «O ubóstwie i śmierci», którą poeta ukończył podczas pobytu w Viareggio w roku 1903.

Continue reading “Stulecie «Księgi godzin»”