Poeta ofiary

Droga od intymności do wielkości prowadzi przez ofiarę

Aforyzm ten, zaczerpnięty z książki Rudolfa Kassnera, cytował Rilke wielekroć z pamięci, utrzymując, iż owo stwierdzenie w pewnym sensie przemawiało zarówno za nim, jak i przeciwko niemu —  słowa te niosły ze sobą błogosławieństwo, lecz stały się także jego przekleństwem.  Kojące uczucie wdzięczności napełniało serce poety w chwilach,  kiedy stanąwszy na rozdrożu, targany niepokojem o swą przyszłość, nie tracił z oczu ideału, który mimo zmiennych kolei losu przyświecał mu przez całe życie, nie pozwalając wyzbyć się wewnętrznego przekonania o swej poetyckiej misji. Continue reading “Poeta ofiary”

Rilke i Lou

Tylekroć sobie powtarzam, że jedynie dzięki Tobie wiąże mnie coś z tym wszystkim, co ludzkie, Tyś we mnie to zbudziła, jedynie dzięki Tobie przeczuwam to, oddycham tym, inaczej pozostałbym na uboczu spraw człowieka i stałbym się dla niego niezrozumiały. Continue reading “Rilke i Lou”