Rainer Maria Rilke

Rilke i Rosja

Rilke odwiedził Rosję dwukrotnie, w roku 1899 oraz 1900. Doświadczenia wyniesione z obu podróży, w których towarzyszyła poecie Lou Andreas-Salomé — natury osobistej, artystycznej i duchowej — na trwałe zapisały się na kartach literatury europejskiej. W twórczości autora „Księgi godzin” wciąż pobrzmiewa fascynacja „rosyjskimi rzeczami”. Ta bezkresna, bogobojna kraina pozostanie dla Rilkego wyśnioną duchową ojczyzną.

Na wystawie, przygotowanej przez Deutsches Literaturarchiv w Marbach, Nationalbibliothek Bern, Strauhof Zürich oraz Muzeum Literatury w Moskwie, zobaczyć można świadectwa owej legendarnej fascynacji — dzienniki, listy i fotografie, pochodzące ze zbiorów niemieckich i szwajcarskich, z Rilke-Archiv w Gernsbach, Lou-Andreas-Salomé-Archiv w Getyndze oraz archiwów rosyjskich. Ekspozycji towarzyszą współczesne fotografie autorstwa Mirko Krizanovica i Barbary Klemm oraz film krótkometrażowy Anastazji Aleksandrowej. Literacki esej do katalogu wystawy przygotowała Ilma Rakusa.

Rilke und Russland
Deutsches Literaturarchiv Marbach: 3 maja – 6 sierpnia 2017
Nationalbibliothek Bern / Strauhof Zürich: 15/16 września – 10 grudnia 2017
Państwowe Muzeum Literatury w Moskwie: luty – kwiecień 2018

rilke-salome-droszyn-cut

Lou Andreas-Salomé i Rainer Maria Rilke u Spiridona Droszyna, 1900 (Deutsches Literaturarchiv Marbach)