Rainer Maria Rilke

Aktualności

Informacje z Rilkeańskiego wszechświata. Wydarzenia, rocznice, spotkania, festiwale, inscenizacje, wystawy, inspiracje.

Rilke w Gut Böckel

Latem roku 1917 do Böckel przyjechał na kilka tygodni Rainer Maria Rilke. Nie wyobrażałam sobie, by mógł zamieszkać w nowym skrzydle pałacu, pochodzącym z lat osiemdziesiątych, w komnatach dowolnej wysokości i rozmiarów. Dlatego urządziłam dla niego trzy pokoje w starej zamkowej wieży.

Rilke i Rosja

Rilke odwiedził Rosję dwukrotnie, w roku 1899 oraz 1900. Doświadczenia wyniesione z obu podróży, w których towarzyszyła poecie Lou Andreas-Salomé — natury osobistej, artystycznej i duchowej — na trwałe zapisały się na kartach literatury europejskiej. W twórczości autora „Księgi godzin” wciąż pobrzmiewa fascynacja „rosyjskimi rzeczami”. Ta bezkresna, bogobojna kraina pozostanie dla Rilkego wyśnioną duchową ojczyzną.

Paula Modersohn-Becker. Droga ku nowoczesności

Bucerius Kunst Forum proponuje nowe spojrzenie na dzieło Pauli Modersohn-Becker. Wystawa Der Weg in die Moderne, udostępniona publiczności od 4 lutego do 1 maja 2017 roku, prezentuje 80 obrazów i rysunków artystki, której twórczość przypada na wyjątkowy okres w historii sztuki, rozdzielający dwie jakże odmienne generacje: późnych impresjonistów i ekspresjonistów. Choć niepowtarzalny i awangardowy styl malarski Pauli Modersohn-Becker bywał za jej życia określany jako irytujący i obcy, dziś uchodzi za rewolucyjną zapowiedź ery sztuki nowoczesnej.

Stulecie Korneta

Przed stu laty, w lipcu roku 1912, kierownik Insel Verlag Anton Kippenberg inicjuje jedną z najsłynniejszych serii wydawniczych, tzw. Insel-Bücherei. Wszystkie publikacje charakteryzuje niewielki, kieszonkowy format, twarda oprawa, wyszukana szata graficzna oraz typografia. Jako tom pierwszy serii ukazuje się „Pieśń o miłości i śmierci korneta Krzysztofa Rilke”.

Rilke w Duino A.D. 1911

Przed stu laty, w październiku roku 1911, Rilke rozpoczyna sześciomiesięczny pobyt na zamku księżnej Marie von Thurn und Taxis w Duino. Jego owocem będą nie tylko dwie początkowe «Elegie duinejskie» oraz fragmenty kilku innych, poeta nakreśli także strukturę całego dzieła, które wejdzie na stałe do kanonu literatury światowej.

Księżna Taxis i Dottor Serafico

Sto lat temu, w poniedziałek 13 grudnia 1909 roku, Rilke poznaje osobiście księżnę Marie von Thurn und Taxis. Na spotkaniu przy herbacie w paryskim Hotel Liverpool obecna jest także francuska poetka, hrabina Anna de Noailles. Przyjmując zaproszenie księżnej Rilke nie przypuszczał, jak niezwykle doniosły stanie się ów dzień, w którym postać księżnej Taxis pojawiła się w jego życiu.

O przekładach

Rozmowa z prof. Andrzejem Lamem, tłumaczem licznych zbiorów poetyckich Rilkego (m.in. „Księgi godzin”, „Księgi obrazów”, „Poezji nowych”, a ostatnio także „Elegii duinejskich” i „Sonetów do Orfeusza”).

Autoportret

Przed stu laty, 15 maja roku 1906, w paryskim atelier na Montparnasse powstał jeden z najbardziej rewolucyjnych obrazów w historii sztuki — pierwszy w dziejach akt–autoportret namalowany przez kobietę, sygnowany «P.B., w trzydziestym roku życia, w 6. rocznicę ślubu».